Chov králikov má síce o niečo kratšiu históriu ako chov iných domestikovaných zvierat, ale aj za relatívne krátku dobu sa šľachtiteľom podarilo vytvoriť mnoho plemien a variácií králikov. Ich rozšírenie po celej Zemi tiež prispelo ku veľkým rozdielom medzi