Druhy králikov

Plemená králikov II.

Chov králikov má síce o niečo kratšiu históriu ako chov iných domestikovaných zvierat, ale aj za relatívne krátku dobu sa šľachtiteľom podarilo vytvoriť mnoho plemien a variácií králikov. Ich rozšírenie po celej Zemi tiež prispelo ku veľkým rozdielom medzi

Plemená králikov I.

Tak ako aj iné domáce zvieratá, ktoré ľudia domestikovali a stovky rokov šľachtili na rôzne účely, tak aj králiky prešli dlhým vývojom od ich domestikácie. Pôvodne pochádzajú zo Španielska, odkiaľ ich rímski vojaci previezli do Talianska a následne do

Dlhosrsté plemená králikov

V porovnaní s divou formou králikov majú dlhosrsté plemená srsť výrazne predĺženú. Zaraďujeme sem dva druhy –  angorské králiky a líščie králiky. Angorské králiky patria k zaujímavým a starým plemenám. Ich pôvod je nejasný, v Anglicku sa