Zajačiky.sk je  magazín o zajačikoch, králikoch a súvisiacich témach. Na obsahu magazínu sa môže podieľať každý, stačí ak nám svoje, doteraz nikde nezverejnené články na témy tohto magazínu zašlete na email uvedený na stránke kontakt.

© Autorské práva

Obsah týchto stránok je výhradným duševným vlastníctvom Prevádzkovateľa a tretích strán. Akékoľvek použitie obsahu stránok bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa je zakázané. Prevádzkovateľ udeľuje súhlas výlučne na prezeranie a tlačenie stránok, pre osobnú, nekomerčnú potrebu.

Vylúčenie zodpovednosti

Stránky Zajačiky.sk majú výlučne informatívny a nezáväzný charakter. Napriek úsiliu vynaloženého na bezchybnosť obsahu, Prevádzkovateľ neposkytuje žiadne záruky za ďalšie použitie zverejneného obsahu a informácií.