Pri zostavovaní chovného páru králikov je dôležité určiť si ciele pripúšťania a následne od toho vybrať vhodného partnera pre vášho králika. Rozdielne je to pri intenzívnom chove, iné u drobnochovateľov a iné aj u chovateľov hobby králikov chovaných pre radosť. Dôležité