Aj keď sú si králiky a zajace na prvý pohľad veľmi podobné, pri bližšom skúmaní si isto všimnete niekoľko odlišností. Nejde však len o rozdiely v stavbe tela, ale čo je dôležitejšie, aj vo vývoji mláďat a v spôsobe života. Patria síce