Tak ako aj iné domáce zvieratá, ktoré ľudia domestikovali a stovky rokov šľachtili na rôzne účely, tak aj králiky prešli dlhým vývojom od ich domestikácie. Pôvodne pochádzajú zo Španielska, odkiaľ ich rímski vojaci previezli do Talianska a následne do