Pre zdravý rast a vývoj králika je veľmi dôležitým faktorom príjem dostatočného množstva živín. Každá veková kategória králikov ale potrebuje iné množstvo prijatých živín. Taktiež je potrebné pri zhotovovaní kŕmnych dávok zohľadniť aj využitie králika- inú dávku krmiva