Králiky patria k zvieratám, ktoré sú v prírode odolné na rôzne ochorenia. V zajatí sú však odkázané na zaobchádzanie chovateľa a takmer všetky zdravotné problémy vznikajú v jeho priamej súvislosti. Základom pre dlhotrvajúce zdravie sú správne – zdravé